Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Ζερβού Μαρία
Αντιπρόεδρος: Αξαρλή Λουκία
Γραμματέας: Κολοκούρας Ελευθέριος
Ταμίας: Μαυρουδής Ισίδωρος
Οργανωτικός Γραμματέας: Καρμίρης Κωνσταντίνος
Τακτικά Μέλη: Αξιώτη Βούλα
Τακτικά Μέλη: Αχλάδας Γεώργιος
Τακτικά Μέλη: Γιαννέλλη Αφροδίτη
Τακτικά Μέλη: Σταμάτη Μαρίνα

Αναπληρωματικά μέλη: Διαμαντίδης Σπυρίδων
Αναπληρωματικά μέλη: Μαλιαρός Δημήτριος
Αναπληρωματικά μέλη: Σταγωνάς Κωνσταντίνος