Ενημέρωση στο 3ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης

Ενημέρωση στο 3ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης

3ο

 

 

Ενημέρωση στο 3ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης σχετικά με την Εθελοντική Αιμοδοσία και τις δράσεις του ΣΕΑΜ.

Ευχαριστούμε τις εκπαιδευτικούς κα. Ψάνη Χαρούλα και κα. Στέλλα Γιαννάκα για το κάλεσμα και την πρωτοβουλία ενημέρωσης των μαθητών.

Είμαστε πρόθυμοι να ενημερώσουμε όλους όσους ενδιαφέρονται για τις δράσεις του ΣΕΑΜ βοηθώντας την αλυσίδα της εθελοντικής αιμοδοσίας να αποκτήσει όλο και περισσότερους κρίκους!